Kaj pričakovati od oblikovalca logotipa

Oblikovanje znaka je velik del celotnega projekta oblikovanja logotipa in/ali celostne grafične podobe, vendar je končen izdelek nepopoln, če ga ne spremljajo uporabni „formati“ logotipa, ki jih naročnik lahko koristi glede na svoje potrebe.

Oblikovalec logotipa mora poskrbeti za vse možnosti uporabe logotipa in pripraviti temu primerne oblike datotek.
Obseg uporabnosti mora zadostiti:

  • uporabo v idealnih pogojih, ko je možen tudi tisk logotipa v svoji osnovni barvi (pantone),
  • uporabo v tiskovinah velikega formata,
  • uporabi v različnih pogojih: črno beli obliki, pozitivu in negativu, v eni sami barvi ki ni    črna - v primarni barvi,
  • uporabo v elektronski komunikaciji (spletne strani, masovnih e-poštnih sporočilih, televizijskih ekranih).

Logotip ima vedno določeno svojo primarno barvo oz. barvni odtenek, ki mu ga oblikovalec določi. Tak znak uporabljamo predvsem za vizitke, dopisne papirje, kuverte …, ki jih tiskamo za svoje poslovne potrebe.
Če bi radi svoj logotip vključili v tiskovine, ki vsebujejo tudi barvne fotografije in druge barvne površine, kot so na primer oglasi ali barvne reklamne tiskovine, potrebujemo datoteko z logotipom ki ima osnovno barvo prevedeno v najbližji odtenek mešanice tiskarskih barv za polnobarvni tisk (imenovan CMYK barvni prostor).
Poleg tega je zaradi fleksibilnosti uporabe dobro tudi, da imamo logotip v vektorski obliki. V grobem to pomeni, da je logotip možno povečevati ali pomanjševati v neskončnost, brez izgube v kvaliteti tiska. Prav tako nam vektorska oblika olajšuje uporabo na različnih podlagah - seveda v okviru navodil iz celostne grafične podobe - saj tak logotip ne vsebuje bele podlage.
Za elektronsko komunikacijo potrebujemo logotip v barvah (oz. „barvnem prostoru“) ,ki jih lahko prikazujejo ekrani in programi kot so Internet Explorer ali Firefox (barvni prostor RGB). Popolne točnosti prikazovanja prave barve na ekranih različnih uporabnikov ni možno doseči, saj različne nastavitve ali sposobnosti uporabnikovih ekranov ne morejo prikazati vedno enakega odtenka, vendar pa bi uporaba oblike logotipa za tisk povzročala precej nepričakovane rezultate.
Prav tako mora biti logo uporaben tudi v primerih, ko uporaba barve ni možna ali zaželena. Če ima znak v osnovni barvni verziji določene detajle ali barvne prehode, ki v barvah dobro funkcionirajo to običajno v črno-beli verziji ne deluje dobro in je znak potrebno poenostaviti da dobimo optimalen logotip za uporabo v črnobelih tiskovinah. Enako velja za enobarvno varianto.

Zato se od oblikovalca pričakuje da logotip dostavi v naslednjih različnih datotekah:
  • vektorski obliki z osnovno določeno barvo (mešanica barv po skali Pantone, formati datoteke: .eps),
  • vektorski obliki v tiskarski barvni mešanici barvnega prostora CMYK (format datoteke: .eps),
  • vektorski obliki v črno-beli verziji in enobarvni varianti,
  • vse vektorske verzije je potrebno dodati tudi v rastrski grafiki (datoteke formata jpg, tif,...) in RGB barvnem prostoru za elektronsko komunikacijo.

Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice

Reklamna sporočila:

iLink.si