Z redizajnom ameriškega dolarja do večjega zaupanja v valuto?

Eden redkih predlogov, ki predstavlja kulturne in ne politične osebnosti.

Zaradi stalnega padanja zaupanja v dolar nekateri verjamejo, da je ena od rešitev tudi v dizajnu in ne le v politiki. Avtor strani in začetnik pobude “dollar rede$ign project.” Richard Smith, arhitekt in svetovalec za kreativne strategije, je prepričan, da evropska valuta evro močno zasenči ameriški dolar tudi po izgledu in da je edina jasna pot iz finančne krize v Ameriki redizajn in rebranding ameriške valute.

Rebrandinga se poslužujejo podjetja, ki bi si rada spremenila, izboljšala imidž zaradi slabih odločitev v preteklosti ali zaradi utrujenosti in neizrazitosti podobe. Po trenutni krizi so si številne banke spremenile imena, barve v znaku in celostni podobi, da bi zabrisale sled negativnih asociacij, ki so spremljale njihove tržne znamke. Po Smithovem mnenju ima rebranding skozi redizajn pri dolarju lahko enak učinek - preobleči valuto in posodobiti izgled, simbolno presekati s starim, ki nosi s seboj negativne asociacije nestabilnosti in krize, da bi s tem pomagali ljudem spremeniti nezaupanje v denar. Smith zaključuje, da nezaupanje v valuto ne izvira le iz slabih ekonomskih kazalcev, ki naj bi se v Združenih državah izboljševali, vrednost dolarja pa še vedno ostaja nizka, ampak tudi iz izgleda in občutka, ki ga daje trenutna podoba dolarja, na katerega ljudje projicirajo vse negativne občutke iz kriznih časov.

Smith tudi ni edini, ki zagovarja prenovo podobe dolarja. V blogu na spletni strani časopisa The Atlantic je oblikovalec Michael Beirut zapisal, da je dolar kot torta ,ki so jo do roba nakičili z vsemi možnimi okraski.

Ne glede, da so pogledi o povratku zaupanja v valuto le z redizajnom morda pretirani (vendar ne zanemarljivi) in projekt s stališča spreminjanja percepcije valute preambiciozen, pa so novi pogledi svetovnih oblikovalcev in neoblikovalcev na novo podobo dolarja vsaj zanimivi ali duhoviti.

Predloge najdete na tem naslovu.


Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice

Reklamna sporočila:

iSys.si