Ali moje podjetje potrebuje priročnik celostne grafične podobe?

Namen celostne grafične podobe je, da podjetju zagotavlja prepoznavnost, ga jasno razlikuje od drugih, njegovim strankam vtisne vizualno podobo podjetja, ki jo kot identifikator nezavedno nosijo s seboj in hkrati povečuje dodano vrednost izdelkov in/ali storitev.

Logo, kot temeljni delec celostne grafične podobe (CGP) in likovni element pri uporabi podvržen likovnim zakonitostim in prehitro izgubi ves svoj komunikacijski potencial, če je uporabljan nepremišljeno. S tem zgreši vse cilje, ki naj bi jih celostna grafična podoba podjetju nudila in uresničevala. Prav tako ruši podobo in izničuje zasnovo stila podjetja ne sistematska uporaba elementov CGP. Ustvarja vizualni nered in s tem otežuje identifikacijo, prepoznavnost podjetja, ravno tako pa tudi slabi stil. Zato so kljub dobremu logotipu rezultati zaradi napačne uporabe nasprotni od pričakovanih.

Priročnik CGP je nepogrešljivo orodje, ki nam pove:

  • kako uporabljamo logo v povezavi z ostalimi grafičnimi elementi CGP,
  • kdaj in kako uporabljamo katero različico znaka (barvna, ČB, negativ/pozitiv),
  • kako aplicirati elemente CGP v različnih situacijah (položaj elementov CGP na dani površini: npr. nalepke na vratih ali steklenih površinah, transparentih, avtomobilih, potisk oblačil in oblikovana sredstva komuniciranja kot so vizitke, dopisni papirji, kuverte, računi ipd.),
  • predpisuje katere črkovne nabore (tipografije/pisave) naj bi podjetje uporabljalo v katerih situacijah (osnovni črkovni nabor, alternativni v elektronskem komuniciranju …).

S priročnikom se izognemo primerom uporabe znakov, ki mu zmanjšujejo prepoznavnost ali ga razvrednotijo in nam omogoča lažje upravljanje z identiteto podjetja in njegovih blagovnih znamk.

Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice

Reklamna sporočila:

iSys.si